ALLMÄNT

Välkommen till Interfame Performance AB och vår hemsida, interwebsite.se

Allmänna villkoren gäller när ni som konsument eller företag genomför en beställning via interwebsite.se och övriga tillhörande sidor. Villkoren utgör ett avtal mellan er som konsument/företag och Interfame Performance AB, organisationsnummer:      559119–9590, Gunviken 5, 436 58 Hovås och vår hemsida nedan kallat interwebsite.se. Läs igenom våra villkor innan ni genomför en beställning på vår hemsida interwebsite.se, då ni förbinder er till följande villkor:

För att kunna beställa tjänster hos interwebsite.se måste ni ha fyllt 18 år.

Beställningar av kunder under 18 år måste vara godkända av målsman med namn och telefonnummer. interwebsite.se accepterar inte enligt svensk lag kreditköp till personer under 18 år. interwebsite.se förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra er beställning i de fall då ni t.ex. uppgivit felaktiga personuppgifter.

Samtliga priser till konsument redovisas i svenska kronor inklusive aktuell mervärdesskatt, samt företag exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella faktafel, prisändringar och övriga omständigheter som vi ej råder över, t.ex. ändrad mervärdesskatt. Vi innehar F-skattsedel och företaget är registrerat hos Bolagsverket under namn: Interfame Performance AB.

interwebsite.se reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på hemsidan, såsom fel i produktbeskrivning. I övrigt reserverar vi oss även för eventuella felaktiga priser vid valutaförändringar. interwebsite.se har rätten att korrigera eventuella felaktigheter och ändra, samt uppdatera informationen på hemsidan. Vid angivelse av felaktigt pris för en tjänst som ni beställt, kommer vi omgående att meddela er för att invänta ett godkännande av det förändrade priset innan vi genomför beställningen. Samtliga bilder på hemsidan ses som illustrationer och kan inte i vissa fall återspegla tjänstens exakta utseende. Skadestånd kan inte begäras ut om kundens hemsida eller interwebsite.se skulle ligga nere. Vårt mål är att vara online dygnet runt året och med en upptid på över 95 %.

Hemsidan interwebsite.se inklusive allt innehåll ägs av Interfame Performance AB. Detsamma gäller varumärket interwebsite.se, samt samtliga bilder, grafik, text, design och information om varor och tjänster. Tjänsterna på interwebsite.se utvecklas och uppdateras löpande och kan därför komma att ändras. Våra bilder på interwebsite.se är upphovsrättsskyddade, vilket betyder att ni inte får kopiera bilderna, då de är köpta med licens eller skapade av våra grafiker.

För att våra tjänster på interwebsite.se skall fungera måste ni som ingår ett avtal med oss lämna korrekta uppgifter, såsom namn, adress, postnummer, mobilnummer samt e-postadress. Information om företag/kunder lämnas aldrig ut, utan är endast till så att interwebsite.se kan utföra sina tjänster. Endast om brott förekommer och polisen ansöker om detta enligt Sveriges rikes lagar. E-postkonversationer kan komma att sparas för våra kunders behov.

KONSUMENTSKYDD

Allmänna villkoren enligt nedan är tillämpliga på det köpeavtal som ni som konsument ansluter med interwebsite.se. Genom era intressen som kund tillämpar vi bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt även Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) /*GDPR gällande samtliga köp på interwebsite.se. (*General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs den 27 april 2016 och började gälla fullt ut den 25 maj 2018. Den ersatte då dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995).

GDPR – Lagring av information

interwebsite.se lagrar endast e-postadresser och tillhörande information för FTP och domäner, samt även WordPress som krävs för att kunna genomföra vårt arbete på bästa sätt. Vi lagrar även faktureringsunderlag i vårt faktureringssystem. Om ni vill ta bort denna information kan ni kontakta oss på: info@interwebsite.se Vi kan ta bort informationen under förutsättning att vi inte bryter mot svensk lag, som styr bokföring och övriga skattelagar. Ni som kund har alltid rätt att få ut era uppgifter och kan då enkelt kontakta oss genom mail enligt ovan.

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt i 14-dagar gäller enligt svenska lag vid köp på distans för privatperson (gäller ej företag). Tjänsten anses påbörjad när arbetet med hemsidan har påbörjats att skapas och om ångerrätten infaller under eller efter sidan är påbörjad skall skälig ersättning utgå i form av 50 % av projektets kostnad och eventuella kostnader för server, domäner, certifikat och andra tillägg som köpts in enligt kundens önskemål. Om kunden bryter mot regler och lagar kan inte Interfame Performance AB hållas ansvariga.

BILDER OCH TEXTER

Alla bilder och texter på interwebsite.se tillhör Interfame Performance AB och är upphovsrättsskyddade. Text och Bilder får EJ KOPIERAS eller ANVÄNDAS utan vårt skriftliga tillstånd. Stor del av bilderna är köpta med licens som gäller för Interfame Performance AB. Flertalet bilder är skapade av grafiker för interwebsite.se. För mer information om bilder på hemsidan kontakta oss direkt.

DESIGN, TEXT OCH HEMSIDOR

Ångerrätt i 14-dagar gäller enligt svenska lag vid köp på distans för privatperson (gäller ej företag). Tjänsten anses påbörjad när arbetet med hemsidan har påbörjats att skapas och om ångerrätten infaller under eller efter sidan är påbörjad skall skälig ersättning utgå i form av 50 % av projektets kostnad och eventuella kostnader för server, domäner, certifikat och andra tillägg som köpts in enligt kundens önskemål. Om kunden bryter mot regler och lagar kan inte Interfame Performance AB hållas ansvariga.

LOGOTYPER OCH GRAFIK

Vi designar de flesta logotyper i Adobe Photoshop eller Illustrator. Font och typografi är viktigt för att logon ska stå ut från mängden, så vi presenterar alltid detta för kunden, även om ni har tänkt er någon annan font. All grafik görs på beställning och är skräddarsydd för slutkunden.

Efter att fakturan är betald äger kunden sin logotyp och får använda denna kommersiellt.

DOMÄN OCH WEBBHOTELL

Interfame Performance AB genomför inköp av samtliga domäner och webbhotell från flera olika leverantörer till våra konton och gäller i 1 år för samtliga paket om inget annat avtalats. Finns önskemål eller då kund redan har en domän och webbhotell hanteras detta givetvis på bästa sätt för slutkunden. Efter 1 år tillkommer kostnader för att fortsätta driva hemsidan och äga det unika domännamnet för kunden. Samtliga domäner hanteras av interwebsite.se och finns under vårt företag. Vid flytt av domännamn och konto från interwebsite.se utgår en flyttavgift i form av en rörlig kostnad på antalet timmar som det tar att flytta hemsidan och alla filer. Ni kan själv flytta domän och hemsida till utvald egen server eller annan leverantör om ni så önskar.

PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

Då vi mottagit er beställning skickas ett ordererkännande till er mailadress. Ordererkännandet utgör ett kvitto på att ni genomfört köpet/beställningen av våra tjänster och samtidigt godkänt våra allmänna villkor enligt ovan. Det är därför viktigt att ni noterat rätt uppgifter vid beställningstillfället. Det är bra om ni sparar ordererkännandet vid eventuella framtida kontakter med vår kundsupport.

Ni kan välja olika betalningsalternativ genom att betala med bank-, kreditkort, Swish eller via PayPal. Vi lagrar eller hanterar inte några bank- eller kreditkortsnummer.

Vi tar betalt direkt vid er beställning av tjänsten om inte fakturabetalning eller annat liknande betalningssätt valts och godkänts av Interfame Performance AB. Interfame Performance AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalningssätt, alternativt ändra betalsätt om det ni valt inte fungerar vid tillfället för köpet. Eventuella begränsningar för olika betalningsalternativ finns redovisade på vår hemsida interwebsite.se.

Alla priser presenteras på vår hemsida interwebsite.se och är i svenska kronor (SEK) och exkl. moms. För privatperson ingår momsen redan i det angivna priset som publiceras på hemsidan. Vi val av fakturering sker detta i slutskedet av projektet och skickas via e-post. Fakturering av eventuella uppdateringstjänster sker för 6  månader. Vi utebliven betalning tillkommer en lagstadgad dröjsmålsränta och sker inte betalningen efter första påminnelsen lämnas ärendet vidare till Kronofogden. interwebsite.se har även rätten att stänga ner hemsidan och webbhotellet i det fallet att fakturan inte betalats i tid. Vid större projekt över 5 000 kr utgår en startavgift/delbetalning om 2 500 kr eller 50 % av den totala fakturan enligt tidigare ordererkännande. Därefter sker en slutfaktura på kvarstående belopp med eventuella tillägg för tillkommande tjänster enligt överenskommelse. Alla våra fakturor hanteras av sveaekonomi.se

LEVERANS INFORMATION

Vår leveranstid vid beställning av våra tjänster enligt vår hemsida interwebsite.se är normalt 3 – 5 arbetsdagar för en vanlig hemsida. Vid mer avancerade hemsidor (skräddarsydd hemsida) varierar leveranstiden beroende på kunden och vad som krävs i form av plugin, extensions och kodning. Vårt mål är att alltid hålla leveranstiden som presenteras i samband med lämnad offert. Om hemsidan skulle förändras efter kundens önskemål utöver lämnad offert, kan leveranstiden bli längre än vad som tidigare presenterades i offerten.

Vid de fall kunden inte tillhandahåller kompletta uppgifter såsom: texter, bilder och eventuellt webbhotell kan leveranstiden avvika och bli längre än beräknat. Även i de fall då kunden ändrar hemsidan själv och orsakar problem för oss utvecklare.

I de fall vid sjukdom, semester eller akuta problem kan leveranstiden bli längre, men då kommer vi att informera kunden via e-post eller telefon.

ÄGANDERÄTT

När fakturan är betald äger kunden hemsidan och filerna inklusive alla bilder och text och får då alla inloggningsuppgifter. Designmallar och komponenter får inte säljas vidare till tredje part, utan får bara användas för eget bruk, genom att vissa tillval av komponenter köps under rätten att användas på en specifik hemsida. Vid de fall kunden bryter mot dessa regler ansvarar inte interwebsite.se utan ansvaret vilar på kunden. I de fall kunden bryter mot dessa regler eller avtal har interwebsite.se rätten att säga upp avtalet med kunden och avsluta användningen av tillval, komponenter och hemsidans samtliga filer. Samtliga komponenter som är skapade av interwebsite.se med licens kommer att redovisas på kundens faktura med innebörd och villkor.

FLYTT OCH UPPSÄGNING AV AVTAL

Uppsägning av avtalet kan ske av båda parter beträffande hemsidan och uppdateringstjänster 3 månader innan avtalet avslutats, vilket omfattas av service tjänsten uppdatering och löpande underhåll av hemsida. När uppsägningen är genomförd raderas kontot och all information på förnyelsedatumet. Vill kunden spara informationen krävs en backup innan kontot raderas.

 

För samtliga paket som interwebsite.se erbjuder löper avtalet på 1 år och förnyas genom inbetalningen för tjänsten webbhotell och domännamn. Kunden har rätt att flytta hemsidan från de servrar som interwebsite.se erbjuder utan kostnad genom eget arbete. I annat fall utgår en flyttkostnad som interwebsite.se fakturerar kunden efter genomförd flytt.

FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Interfame Performance AB och vår hemsida, interwebsite.se har en

företagsförsäkring hos if Sverige AB med en ansvarsförsäkring. Vid mer information är ni välkomna att kontakta oss på info@interwebsite.se

100 % NÖJD KUND GARANTI

interwebsite.se lämnar alla kunder en 100 % Nöjd Kund Garanti, vilket innebär att vi förändrar/byter tema för hemsidan vid inledningen av beställningen. Om kunden av misstag ändrar på hemsidan, vilket medför problem åtgärdas detta utan dröjsmål av interwebsite.se. Vid ringa fel utan kostnad, men vid större fel genom tillägg med aktuellt timpris för våra programmerare. Ni kan alltid kontakta oss för hjälp till att lösa problem, då vi finns tillgängliga under arbetstid. Fakturan gäller som kvitto och garantibevis.

OMDÖMEN

Interfame Performance AB med hemsida interwebsite.se strävar alltid till att alla våra kunder skall bli garanterat nöjda med våra produkter och vår kundsupport. Genom att ni lämnar omdömen på vår hemsida ger ni oss rätten att publicera de på interwebsite.se, samt genom andra kanaler och medier. Vi förbehåller oss rätten att publicera och/eller ta bort inskickade omdömen. SSL CERTIFIKAT

interwebsite.se erbjuder samtliga kunder SSL Certifikat (hanteringen av krypteringen av webbplatsen) i våra paket. I de fall kunden redan har en domän och webbhotell tillkommer en kostnad.

interwebsite.se kan inte hållas ansvariga om det uppstår problem med SSL Certifikat,

då detta är ett tredje parts tillägg, vilket vi inte kontrollerar över. Vi kan hjälpa till med felsökning mot en kostnad och försöka åtgärda problemet tillsammans med supporten för utvecklarna

TREDJE PART TILLÄGG OCH PLUGIN

interwebsite.se kan inte hållas ansvariga för tredje parts plugin till system såsom WordPress eller andra plattformar. Det omfattar även tillägg/plugin som är köpta med licens eller som är gratis. Vi ansvarar inte heller för fel eller brister i den programvaran, då vi inte är ansvariga för dess utveckling. För mer information om tillägg/plugin finns hos tillverkaren.

SERVICEAVTAL

interwebsite.se kan sköta enklare uppdateringar under första året för hemsidan utan kostnader för kunden vid installation BAS. Vi tillhandahåller även serviceavtal för våra kunder i olika omfattningar, där vi hanterar uppdateringar för hemsidor såsom WordPress med tillägg, samt även backup.

Vi utför uppdateringar som tillhandahålls av WordPress och de tillverkare där tilläggen är gratis. Uppdateringar som skall genomföras med tillägg som medför en kostnad, kräver att kunden innehar en licens. interwebsite.se kan endast utföra detta om licensen finns och är aktiv. I annat fall så uteblir uppdateringen om inte kunden köper en licens.

För mer information om våra olika serviceavtal lämnas vid skriftlig offert utifrån aktuell hemsida eller det uppdrag som kunden godkänner. Våra serviceavtal gäller under 1 år i taget och måste sägas upp 3 månader innan slutdatumet via e-post och därefter invänta konfirmation. Ni kan alltid ringa oss, skicka e-mail: info@interwebsite.se eller chatta med oss för rådgivning och hjälp när ni har ett serviceavtal.

Vid akuta åtgärder såsom om hemsidan ligger off-line, eller om något stort fel föreligger i WordPress finns vi på plats genom vår chatt eller e-mail: info@interwebsite.se även utanför arbetstid. Vårt mål är att alltid kunna återkoppla utan dröjsmål även under kvällstid och helger. Vi använder oss av ping program som kontrollerar våra hemsidor regelbundet vid tecknande av ett serviceavtal.

VILLKORSÄNDRING

Interfame Performance AB med hemsida interwebsite.se förbehåller sig rätten att genomföra förändringar i ovanstående villkor när som helst i tiden. Samtliga förändringar av villkoren kommer att publiceras direkt på vår hemsida. Alla förändringar gäller från det att ni har accepterat villkoren, vilket sker i samband med ett nytt köp eller besök på hemsidan. Vi rekommenderar att ni besöker hemsidan regelbundet för att bli uppdaterade om eventuella förändringar av våra villkor. är ni alltid välkomna att kontakta interwebsite.se. Enklast sker det via mail: info@interwebsite.se

INFORMATION OM TVISTER

Då ett projekt inte kan slutföras genom att kunden, klienten eller företaget inte kan producera korrekt innehåll, textavsnitt, data, information och annat material som är nödvändigt för att projektet skall fungera och slutföras, lämnas ingen ekonomisk eller annan ersättning. Interfame Performance AB med hemsida interwebsite.se  förbehåller sig då rätten att genomföra en uppsägning av avtalet, då underlaget inte lämnats av uppdragsgivaren inom 1 månader från startdatum. Vi lämnar ingen ersättning för förseningar av lansering eller liknande. Arbetet med hemsidan kommer att faktureras även om kunden, klienten eller företaget inte levererat informationen inom 1 månad från orderbekräftelsen.

Ingen ersättning kommer att återbetalas.

All reklamation skall ske inom skälig tid till interwebsite.se efter det att felet upptäcktes av dig som konsument eller företag. interwebsite.se förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand om leverans av tjänsten och i sista hand ett återköp. Vid ett reklamationsärende skall ni alltid kontakta vår kundtjänst: info@interwebsite.se

KONTAKTFORMULÄR VIA E-MAIL

Vi på interwebsite.se använder oss av e-mail för att kunna genomföra våra åtaganden till slutkund. I de fall ni vill att vi tar bort er ur vårt mailsystem kan ni kontakta oss på: info@interwebsite.se

Vi utför regelbunden kontroll av våra mailsystem för att kunna hålla bästa möjliga säkerhet.

FORCE MAJEURE – OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

Force majeure tillämpas vid större oförutsedda händelser som innebär att interwebsite.se inte kan fullfölja sina åtaganden, då vi friskrivs från våra åtaganden och projekt. Vi kan INTE hållas ansvariga för händelser utom företagets kontroll och det omfattar: Stora strömavbrott till servar, domäner och annan utrustning, leverans åtaganden i tider av krig, storm och andra naturkatastrofer, stora pandemier samt andra händelser som lett till att produkten och tjänster inte kunnat levereras i tid eller att servrarna inte fungerat som det ska.

Ovan angivna villkor är uppdaterade, 2021-06-07.

Gratis Domän och Hostings

Inga oväntade kostnader, bara ett fast pris för din nya hemsida...