Varför är det viktigt med en bra webbdesign?

Att du syns och hur du syns på webben har stor betydelse för ditt företag och för ditt företags identitet och profil. En investering i en bra webbdesign ska ge avkastning och öka din verksamhet. En bra webbdesign ska fånga besökarens omedelbara uppmärksamhet och få besökaren att stanna kvar och dessutom ska webbsidan genom texten […]

Vad är en grundläggande webbdesign?

Omfattar flera olika aspekter såsom layout, innehållsproduktion, grafisk design bland annat. Grundläggande webbdesign avser helt enkelt att ge en webbplats en grafisk design i form av till exempel typsnitt, logotyper och färger och styrs av särskilda textkoder som inte syns för läsaren. Till detta hör även hur till exempel text, bild och logotyp ska presenteras […]

Viktiga aspekter i en bra webbdesign

Innehållet ska ha en bra struktur vara relevant och attraktivt. Användbarheten, webbplatsen eller hemsidan ska vara lätt att navigera i samt att den ska fungera likaväl i laptop, läsplatta som mobil. Synlighet, att webbplatsen, hemsidan är synlig online i olika sökmotorer. En så kallad seo optimerad hemsida.Interaktion, att läsaren av webbplatsen, hemsidan från första till […]

Hemsida eller webbplats?

Det finns flera olika typer av webbplatser. I dagligt tal är hemsida ett begrepp som används för till exempel ett företag som presenterar sig på webben på ett strukturerat och attraktivt sätt med texter, bilder, ikoner och olika mediefiler, det korrekta namnet är egentligen webbplats. Hemsida är egentligen ett begrepp som används för den första […]

En ”vanlig” hemsida

Område: digital webbyrå göteborg webbdesign göteborg demohemsida webbdesign mallarEn ”vanlig” hemsida är ett begrepp som används generellt, men vad menas med en ”vanlig” hemsida? Vad är en ”vanlig” hemsida? Och vad innebär det?Om du är småföretagare och behöver en ny hemsida eller uppdatera din gamla, så ställer du dig genast frågan hur stor eller omfattande […]

Bygg en hemsida

Funderar du över en ny hemsida till ditt företag? Eller du kanske vill förnya och fräscha upp din befintliga hemsida? Det kan också vara så att er förening behöver en ny hemsida eller en uppfräschning av den gamla. Om du går i dessa funderingar så har du många olika webbyråer att välja bland.Söker du efter […]